Rifovi

Rifovi ili power chord kako ih često zovu u stranoj literaturi zapravo uopšte nisu akordi. Oni se sastoje samo iz dva tona, što je nedovoljno; akord uvek čine najmanje tri tona.


 

  [ C5 ] Klasičan rif

Zbog svog neodređenog karaktera tezgaroši ga najčešće koriste kada moraju da se snalaze u trenutku, prepoznaju tonalitet, ali ne osećaju prirodu akorda (dur, mol, sedmica, mol sedmica, maj...).
Za rokere se već zna zašto ga koriste...

 

  [ C5 ] Obrtaj rifa

Ako rifu koga čine osnovni ton i kvinta, kvintu spustimo za oktavu dobijemo takođe rif, tačnije njegov obrtaj (ako i za rifove možemo da kažemo da imaju obrtaje). Iako je ovde konkretno najniži ton G, ovi rifovi su u C tonalitetu.
Pogledajte ovu kombinaciju sa desetog praga; zar vam ne liči na molski bare hvat skraćen za hvatanje kažiprstom preko svih žica? Ovo bi trebalo da ide u prilog mojoj teoriji da ovaj rif ima blagi molski prizvuk. Naravnu ovu teoriju nije teško oboriti, ali često mi se dešavalo da kad neke rifove pretvaram u ozbiljnije harmonske forme baš ova kombinacija preraste u mol. Da napomenem još jednom da je ovo isključivo lična opservacija.

  [ Cm ] Skraćeni mol

Mol bez petog stupnja.

 

  [ C3 ] Skraćeni dur

Dur bez petog stupnja.

 

  [ C4 ] Skraćena četvorka

Prvi + četvrti stupanj.

 

  [ C-5 ] Skraćeni umanjeni dur

Prvi + sniženi peti stupanj.

 

  [ C+5 ] Skraćeni prekomerni dur

Prvi + povišeni peti stupanj.

 

  [ C6 ] Skraćena šestica

Kad C6 akordu uklonimo sve tonove sem osnovnog i VI stupnja koji ga karakteriše dobijemo ovaj rif.

 

  [ C7 ] Skraćena sedmica

Kao i skraćenu šesticu, po istom principu možemo da dobijemo i skraćenu sedmicu. Interesantno je još i to da ovi skraćeni oblici akorada čine dobro poznat rock 'n' roll krug. Probajte: C5, C6, C7, C6, C5, C6, C7, C6.AKORDI