Nepravilne tonske grupe

Počnete li parne vrednosti trajanja nota da delite na neparan broj delova ili neparne na paran dobićete nepravilne tonske grupe.


Nepravilnih tonskih grupa ima raznih, pre svega neparnih i parnih. U neparne se ubrajajaju triole, kvintole, septole itd. a u parne duole, kvartole i opet td. Kako nebi dalje širio priču evo odmah objašnjenja za svaku vrstu.

 

  Triole

Triola nastaje kada neku parnu vrednost trajanja tona podelimo na tri jednaka dela. U parne vrednosti trajanja spadaju sve vrednosti koje smo do sada spominjali: cele note, polovine, četvrtine, osmine... Note takvih vrednosti zapisuju se kao note parnih vrednosti samo što se iznad (ili ispod) ucrtava znak koji obuhvata sve tri takve note (zaokružuje nepravilnu grupu u celinu) a iznad znaka se upiše broj tri.

Od sada pa na dalje u primerima ove vrste, za sve nepravilne grupe, koristiću se primerom takta 4/4 u kome je poslednja četvrtina podeljena. Evo kako to izgleda i zvuči kad su triole u pitanju.

 

  Kvintole

Manje više, ono što je napisano za triole važi za sve nepravilne grupe, samo se promeni broj delova i to je to. Kvintole, znači, nastaju kad se neko parno trajanje podeli na pet jednakih delova. Znak za obeležavanje kvintola je isti kao i za triole sa upisanim brojem pet.

OK, evo primera i za kvintole.

 

  Septole

Šta da vam kažem, sigurno već i sami predpostavljate kako nastaje i kako se zapisuje nepravilna tonska grupa u kojoj se par deli na sedam.

Primer

 

  Duole

Ovde se stvar malo menja. Duola nastaje onda kada neku trodelnu notnu vrednost podelimo na dva. Praksa je pokazala da se ovakve situacije uglavnom sreću u trodelnim taktovima, ili ređe šestodelnim, a skoro nikad u četvorodelnim (da se prva ili druga tri dela takta podele na dva) ili osmodelnim. Duole se pišu istih trajanja kao i note od kojih nastaju. Oznaka im je ista kao i triolama i kvintolama sa upisanom dvojkom.

Primer je napisan u trodelnom taktu, tri četvrtine, prvi takt je pravilan a drugi u duolama.

 

  Kvartole

Kvartole su sasvim slične duolama, neparne grupe dele na četiri jednaka dela. Isti znak. Oznaka 4.

Kvartole na delu.

 

  Sekstole

Ovde stvar počinje malo da se komplikuje. Sekstola može biti deljenje parnih na nepar ili neparnih na par. Kako to? Recimo, četiri četvrtine mogu biti podeljene na šest jednakih delova, ovo se još može protumačiti kao dvostruko deljenje po dve četvrtine na triole. A može se desiti da se tri polovine dele na šest delova, odnosno svaka polovina na duole (odnosno četvrtine). Zašto sam sve ovako zakomplikovao na kraju? Zato što je sve moguće. Moguće je da neko i pet delova deli na sedam itd. Ovako na prepričavanje sve izgleda po malo zbunjujuće ali je u sušti prosto, ako se negde zbunite samo malo opreznije obratite pažnju.