Skale

Skale su nizovi tonova sa određenim odnosom izneđu njih. Skalu karakterišu tonalitet i njena priroda. Po pravilu počinju i završavaju se istim tonom, koji skali daje tonalitet. Odnos tonova koji čine skalu je ono po čemu se prepoznaje da li je skala molska, durska ili neka treća.


Celu priču o skalama objašnjavaću na primeru C dur skale. C dur skalu čine C, D, E, F, G, A, H i C. Međusoban odnos između tonova napisan je odmah ispod.
    1/1  1/1  1/2  1/1  1/1  1/1  1/2
 - C - D - E - F - G - A - H - C -

          *      *      *      *        * *
e E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|
H H|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|
G G|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|
D D|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|
A A|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|
E E|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|

Na ovoj slici predstavio sam vrat gitare (samo do XII praga jer se odavde ponavlja) i sva mesta na kojima se nalaze tonovi koji pripadaju C dur skali. Evo osnovnog položaja C dur skale na gitari kroz jednu oktavu.
          *      *
e  |-----|-----|-----|-----|-----|
H  |-----|-----|-----|-----|-----|
G  |-----|--A--|-----|--H--|--C--|
D  |-----|--E--|--F--|-----|--G--|
A  |-----|-----|--C--|-----|--D--|
E  |-----|-----|-----|-----|-----|


    2 4 1 2 4 1 3 4

 e|----------------------------
 H|----------------------------
 G|------------------2--4--5---
 D|---------2--3--5------------
 A|---3--5---------------------
 E|----------------------------

Kroz dve oktave.
           *      *      *      *
e  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--H--|--C--|-----|-----|
H  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--G--|-----|--A--|
G  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--D--|-----|--E--|--F--|
D  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--|
A  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--|
E  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|--D--|


    2  4 1 2  4 1 3  4 1 3  4 2  4 1 2

 e|-----------------------------------------------7--8---
 H|----------------------------------------8--10---------
 G|------------------------------7--9--10----------------
 D|--------------------7--9--10--------------------------
 A|----------7--8--10------------------------------------
 E|---8--10----------------------------------------------

Preko (skoro) celog vrata. Ovo je moguće još proširivati, ali je i ovo samo po sebi individualna stvar, pa dalja proširenja ne bih dodatno obrađivao. Oni koji znaju pozicije ukapiraće zašto je prstomet baš ovakav.
          *      *      *      *        * *        *
e  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--|
H  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|
G  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|-----|-----|
D  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--A--|-----|--H--|--C--|-----|--D--|-----|-----|-----|
A  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|-----|-----|-----|-----|
E  |-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--C--|-----|--D--|-----|-----|-----|-----|-----|


    2  4 1 2  4 1 1  2  4 1  1  3  1  1  2  4  1  2  4

 e|-------------------------------------------------------------12--13--15---
 H|---------------------------------------------10--12--13--15---------------
 G|----------------------------------9--10--12-------------------------------
 D|--------------------7--9--10--12------------------------------------------
 A|----------7--8--10--------------------------------------------------------
 E|---8--10------------------------------------------------------------------


    4  2  1  4  4  3  1  3  1 1  4  2 1  4  4 2 1  4 2

 e|---15--13--12--------------------------------------------------------------
 H|---------------15--13--12--10----------------------------------------------
 G|-------------------------------12--10--9-----------------------------------
 D|------------------------------------------12--10--9------------------------
 A|-----------------------------------------------------12--10--8--7----------
 E|-------------------------------------------------------------------10--8---

Na ovaj način možete da razradite sve skale koje su vam poznate. Dobra pozicija značajno će vam olakšati posao. Ne samo kad je C dur ili neka druga skala u pitanju nego je štos ne naučiti pogrešno. Ko je jednom nešto uvežbao kako ne valja zna koliko je teško izbiti to iz prstiju.
Za vežbanje bih mogao da vam preporučim par ideja. Skale možete vežbati svirajući ih uzlazno pa silazno u krug bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona. Primer koji sledi je izveden samo u slučaju sa jednom oktavom; lako će te ga izvesti i za dve oktave. Ovu treću kombinaciju najbolje da prosviravate tako što će te ova dva navedena dela jednostavno slepiti (hoću reći, bez ponavljanja najvišeg i najnižeg tona po istom principu kao u predhodna dva slučaja). Ovde je prstomet, odnosno postavljanje i pomeranje pozicija vrlo važno i treba ga se pridržavati.
    2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2 1 4 2 4 1 2 4 1 3 4 3 1 4 2

 e|----------------------------------------------------------------------------------
 H|----------------------------------------------------------------------------------
 G|------------------2--4--5--4--2-----------------------------2--4--5--4--2---------
 D|---------2--3--5-----------------5--3--2-----------2--3--5-----------------5--3---
 A|---3--5-----------------------------------5--3--5---------------------------------
 E|---------------------------------------------------------------------------------- itd.

Osnovna razlika između pijanista i gitarista je u tome što pijanista kada nauči C dur skalu automatski je naučio da svira i C Jonski modus (koji je identičan), A prirodni mol (koji je paralelan) i jednu skalu koja je po malo izmišljena G 7 (durska skala sa sniženim sedmim stepenom, takođe paralelna). Gitarista kad nauči C dur skalu naučio je da svira durske skale svih tonaliteta, dovoljno je samo da pomeri ruku. Pijanista koji bi hteo da solira uz E dur pratnju mora napamet da zna tonove koji čine odgovarajuću skalu i da ima veštinu u prstima. Poznavanje teorije je kod njih preduslov.
Gitarista koji je naučio C dur skalu ne može pošteno ni A prirodni mol da odsvira, ali zato nema potrebu da napamet uči, recimo, Dis dur skalu. Čim u startu nema potrebe, on je nikad ni ne nauči.
Zbog tog nepoznavanja stvari evo šta mi se jednom desilo. Učestvovao sam na nekom sešnu i pošto smo svi na bini bili različitih žanrovskih opredeljenja bilo nam je teško da nađemo stvari koje svi znamo, pa je neko predložio da za početak odrmamo jedan rock 'n' roll, onako bez vokala, i da malo prosviramo solaže. Ja sam počeo stvar. Posle dve ili tri stvari ispao sam iz tima jer je bilo još gitarista na redu, a duvači su ostali skoro do kraja. Kad je saksofonista sišao sa bine, odmah mi je prišao i pitao me jesam li normalan i znam li odakle sam krenuo onaj rock.
Epilog, stvar sam krenuo iz Fis, ni dan danas ne znam zašto (obično ga sviram iz A). Što se mene tiče, sve je bilo u redu, jer rad prstiju na gitari ne prepoznaje tonalitet. Zamislite samo koliko se jadnik namučio da svira kroz skalu u kojoj ima šest povisilica ili crnih dirki (ko zna kako se sviraju duvački instrumenti zna u čemu je problem, a i drugi mogu da naslute). Posle jedno pola godine video sam tog tipa na TV-u kako svira sa nekim jazz orkestrom, pa mi je tek onda bilo jasno zašto kad smo svirali zajedno nisam u njegovoj svirci ništa neobično primetio. Čovek zna znanje.