Štimovanje gitare

Pre nego odsviramo nešto bilo bi cool da prvo naštimujemo gitaru. Kako se to radi, kako se koja žica zove i ostalo pročitaćete baš ovde.


Štimovanje je radnja koju ćete na gitari najčešće raditi zato bi bilo zgodno da to naučite da radite što bolje i što pre (i za što kraće vreme, publika ume biti strašno nestrpljiva). Pored toga što je gitaru moguće naštimovati loše moguće je naštimovati raznim štimovima. Ovde je obrađen standardni, takozvani, italijanski štim za gitare sa šest žica.
Na gitari se zapravo ne štimuje gitara nego žice, to se samo tako kaže. Da bi se žica naterala da svira ton koji nama treba ona se odpušta i zateže čivijom. Zatezanjem se dobija viši a odpuštanjem niži ton. Visina tona prve žice odsvirane na prazno (nepritisnuta ni na jednom pragu) podešava se dokle god nepostigne visinu tona e2. Prvom žicom se na gitari smatra najtanja žica. Druga žica na prazno treba da daje ton h1, treća ton g1, četvrta d1, peta a i šesta ton e.

Kako bi ste znali kako tačno zvuče ovi tonovi najbolje da kao uzorak čujete iste ove tonove na nekom drugom instrumentu i naštimujete gitaru. Klavir je kao instrument za uzorkovanje dobar izbor jer se teško raštimava a i kad se štimuje, štimuje se kvalitetno pa se tako mogućnost greške smanjuje. Uostalom, klavijature su najbolji izbor jer one ni nemogu da se raštimuju. Evo slike koja će vam pomoći da lakše nađete ove tonove na klavijaturi.

Žice imaju i svoja imena koja su dobila od tonova koje sviraju i svojih rednih brojeva. Prva žica se zove e1. Ovo je jedina žica kojoj se ime piše malim slovom, pre svega da bi se razlikovala od šeste koja takođe daje ton E. Simbolično malim slovom jer je (naj)tanja. Druga žica se zove H2, treća G3, četvrta D4, peta A5 i šesta E6. Kliknite na neki od zvučnika i čućete koji ton koja žica daje. Ovo vam ujedno može pomoći pri štimovanju.
 
e1 H2 G3 D4 A5 E6
 
Postoje male duvaljke sa samo šest pisaka koje daju ove karakteristične tonove. Međutim bilo šta da koristite moraćete na sluh da pogaćate dali žica daje baštaj taj ton. Postoje i uređaji, čak i programi za računar, zovu se štimeri, koji će vam i u tome pomoći. Trznete zadatu žicu i gledate u kazaljku koja vam govori koji ton daje vaša žica i dali treba da je zatežete ili otpuštate. Ova pomagala su izvrsna i blagonaklono ih preporučujem svima, ipak savetujem sam da obavezno izvežbate i vaše uvo.