Sviranje u koracima

Sviranje u koracima, kako ga zove jedan moj poznanik, je odličan način da steknete rad prstiju, naviknete se na pozicije i dobijete na brzini i rutini. Princip sviranja u koracima je, kao što mu i ime kaže, odabrati neki korak, pomerati ga za po jedan stepen i ponavljati ga redom uzlazno pa silazno, i tako u krug. Ovo će vam sigurno biti jasnije kada vidite i čujete primere. Neka skala provučena kroz korake može poslužiti i kao deo nekog sola bez ikakve dorade jer ovaj trik zvuči efektno kad se brzo odsvira.
Za primer uzeta je durska skala u C tonalitetu a vama preporučujem da i kroz druge skale uradite korake.


 

    Koraci:

(1-3) (2-4) (3-5)...
(1-2-3) (2-3-4) (3-4-5)...
(1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6)...
(1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5)...

 

    (1-3) (2-4) (3-5)...

 

    (1-2-3) (2-3-4) (3-4-5)...

 

    (1-2-3-4) (2-3-4-5) (3-4-5-6)...

 

    (1-2-3-4-3) (2-3-4-5-4) (3-4-5-6-5)...