Tabela nota na gitari

Sada kad znate kako se tonovi zovu, note pišu i kako se štimuje gitara vreme je da sve to povežete u jednu celinu.


U lekciji o štimovanju gitare videli ste gde se na gitari nalaze tonovi e2, h1, g1, d1, a i e. U ovoj ćete videti gde se nalaze i ostali. Pritiskom žice na neki prag menjate joj dužinu pa tako menjate i visinu tona koji daje. Što veći broj praga, to viši ton. Razlika između dva susedna praga je polustepen. Iz svega ovog sledi da se tonovi na žici, niz vrat, nižu po redu, na primer: E, F, Fis, G, Gis, A, Ais, H, C, Cis, D, Dis...
Primetićete da su u ovoj tabeli ispisana imena tonova bez dodatnih oznaka koje ukazuju na to o kojoj se oktavi radi. Ovakav način je češće u praksi jer note svojim položajem već ukazuju na visinu tona.
Jedino što vam još mogu reći je da ovo treba znati napamet.

 

    Tabela nota na vratu gitare

Tabela nota na vratu gitare sastoji se od šest notnih sistema koji svaki za sebe predstavlja po jednu žicu. Iznad njih ispisani su brojevi od 0 do 12, naravno reč je o pragovima. Uz pomoć ove tabele lakše ćete se snalaziti sa notama.

 

    Tabela nota na notnom sistemu

Tabela nota na notnom sistemu pokazuje koja je žica zadužena za koje note. Ovde se zapravo odlično vidi da gitara od dvanestog praga prve pa do prazne šeste žice idealno pokriva notni sistem što uopšte nije slučajno. Setite se da je na akustičnim gitarama upravo XII prag poslednji koji se može dohvatiti.