Tablature

Tablature mu dođu isto što i note samo specijalizovano za gitaru. Veliki im je nedostatak to što same ne ukazuju na trajanje tona pa se obavezno pišu zajedno sa notama a prednost to što su veoma intuitivne i što ih je moguće rastumačiti i bez predznanja.


Kao što note imaju svoj linijski i notni sistem tako i tablature imaju svoj. Njega čini šest horizontalnih linija od kojih svaka predstavlja po jednu žicu. Umesto ključa nalazi se oznaka TAB.

Stvar koja se često ne unosi a na koju treba obratiti pažnju jeste štim gitare. U koliko je štim standardan ne zapisuje se ništa jer se smatra da je podrazumevan. U koliko je u pitanju neki drugi štim ispred svake linije se zapiše ton koji žica svira "na prazno".

Znaci za takt i tempo apsolutna su privilegija notnog sistema a i nema ih razloga ponavljati.
Kao što rekosmo malopre tablature ne fermaju trajanje tona 3% ali zato visinu tona gitaristima čine veoma čitljivom. U tablaturni sistem unose se brojevi koju simbolizuju pragove na vratu gitare.

Predhodni primer kaže da treba odsvirati peti prag četvrte žice u trajanju cele note. Evo još jednog primera.

Ma stvar je prosta k'o pasulj, jel da? Čemu zapravo tablature? Videli ste na tabeli nota na gitari da se jedan ton pojavljuje na više mesta (žica). Tablature svojim znacima tačno ukazuje na to mesto; drugo, apsolutno su prilagođene gitari kao instrumentu sa svojim specifičnostima. Čini mi se da je kod njih svesno zapostavljeno trajanje jer se često dešava da onaj ko čita tablature već poznaje muziku koja je zapisana pa čita samo "žice i pragove".
Znati čitati sa tablatura izuzetno je korisno jer je između ostalog mnogo brže čitati njih nego note ali za ovu logiku imate alibi samo ako znate da čitate i note. Preporučujem vam da često čitate samo note, ako koristite samo tabove zaboravićete koji vam je ton gde.