Tempo

Mislim da ste i sami, po imenu čaca, već predpostavili o čemu se ovde radi.


Tempo, brzina izvođenja. U muzici su stvari stvarno veoma povezane, pa je tako i tempo u direktnoj vezi sa taktom. Kada sam spominjao takt rekao sam da svakom delu takta dodelite trajanje između dva otkucaja. Da bi ste znali koliko brzo da otkucavate u note se zapisuje znak koji to određuje. Kao znaci koriste se italijanske reči i zapisuju se na samom početku notnog sistema.

Šta zapravo ovakva oznaka znači? Allegro je ime jednog tempa a četvrtina, znak jednako i broj su dodatna oznaka koja kaže da u minuti treba otkucati 120 otkucaja i da svaka četvrtina ima trajanje jednog bita. Kako je za primer uzet takt 4/4 to znači da ovaj takt ima ukupno trajanje od četiri otkucaja.
Tempa se dele u tri grupe: lagana, umerena i brza. Evo tabele naziva podeljenih po grupama sa prevodima.
 
lagana tempalargo=široko
larghetto=manje široko
lento=sporo
adagio=lagano i ozbiljno
grave=teško
sostenuto=zatežući
 
umerena tempaandante=mirno
andantino=malo brže od andante
moderato=umereno
allegretto=okretno
 
brza tempaallegro=veselo
vivo=živo
presto=brzo
prestissimo=najbrže
 
Uz brojnu vrednost po negde će te videti i skraćenicu bpm (beat per minute) što znači otkucaja u minuti. Negde uopšte neće biti naziva tempa nego samo nota, jednako i broj ali nedajte se zbuniti. Lagana tempa imaju između 40 i 70 otkucaja u minuti, umerena između 76 i 115 i brza od 120 do 208. Za svaki tempo se tačno zna broj bita, evo nekih.
 
largo
40 bpm
lento
52 bpm
andante
76 bpm
moderato
96 bpm
allegro
120 bpm
presto
180 bpm
prestissimo
208 bpm
 
Kao i svugde i ovde ima onih tipova koji se najčešće koriste, moderato i allegro, barem u zabavnoj muzici