Trajanje tona

Trajanje je uz visinu, o kojoj smo do sada pričali, jedna od važnijih karakteristika svakog tona. Meni je ova priča o trajanju oduvek imala mnogo veze sa matematikom, nadam se da to neće biti otežavajuća okolnost.


Slično kao i kad je u pitanju visina i trajanje za tonove ima imena a za note oblik kao znak raspoznavanja. Obzirom da je stvar prosta evo kako se koji ton i nota zovu i izgledaju.

Evo i međusobnih odnosa trajanja.

Nota po svom obliku ima raznih. Izuzimajući celu notu svaka pored notne glave ima i vrat a one kraće od osmine i barjačić. Sve jedno je da li vrat stoji s leve ili desne strane glave, radi se o istom trajanju. Ova razlika se pravi samo kad se note pišu. Da note koje se pišu na trećoj praznini ili iznad ne bi štrčale mnogo ka gore njima se vrat piše na dole (s leve strane glave) a one koje se pišu na drugoj praznini ili ispod, vrat se piše na gore (sa desne strane glave). Note na trećoj liniji pišu se po izboru.
Barjačić se obavezno crta nadesno, međutim, kada se nađe više takvih nota zajedno umesto barjačića se crta "rebro". Rebrom je moguće spojiti i više nota različitog trajanja, evo nekoliko primera:

Malopre je bilo reči o okretanju vrata note, od ovoga se odstupa u slučaju kada je više nota spojeno rebrom. Obzirom da se note striktno spajaju rebrom samo sa jedne strane rebro se crta onako kako kaže prva nota.