Blues skala

Evo skale koja će rokerima i zabavnjacima biti najinteresantnija. Skalu čine: I stepen, sniženi III, IV, sniženi V, V, sniženi VII i VIII stepen.
Zbog čvrstog prizvuka može da se svira uz dur, zbog sniženog III stepena (osnovna karakteristika mola, mala terca) leži i na molskoj pratnji, zbog hromatskog dela u sredini zvuči pomalo harmonski neodređeno (sniženi V stepen se ovde može tretirati kao blue nota, "blue nota" - nota koja ne pripada skali ali ne ugrožava harmoničnost) a baš ta neodređenost joj daje lepotu, i na kraju, sniženi VII (vođica) koji ovu lestvicu vodi i kroz akorde sa oznakom 7.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.