Celostepena skala

Ovu skalu čine sve sami celi stepeni. U odnosu na dursku lestvicu, njoj su povišeni IV, V, VI i VII stepen. S obzirom na to da je povišeni VII stepen His praktično (ali teoretski ne) isto što i C, ova skala ima samo sedam tonova.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.