Ciganski mol

Ovu skalu ne bih posebno objašnjavao. Dovoljno je primetiti da je i zvanična teorija priznala uticaj ovog muzički fenomenalno obdarenog naroda.
Skalu karakterišu povišeni IV i VII stepen. Da ne bi došlo do zabune, durske lestvice se uvek obrađuju u C tolitetu, a molske u A. Stoga je ovde povišeni VI stepen skale Dis (iz A I-A II-H III-C IV-D), a ne F kako bi ispalo da se broji po duru.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.