Dim skala

U ovoj skali se naizmenično smenjuju ceo i polu stepen pa lestvica kao da može da se podeli na četiri jednaka dela od tri tona i to iz C, Dis, Fis i A. Ako probate da izvedete dim skale iz C, Dis, Fis i A primetićete da su paralelne (da se sastoje od istih nota).


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.