Durska skala

Jedna od osnovnih karakteristika ove skale jeste ta što ako lestvicu podelimo na dva jednaka dela od po četiri tona (tetrakord), prvi i drugi tetrakord su isti. Prva četiri tona imaju raspored: između prvog i drugog tona ceo stepen, između drugog i trećeg tona ceo stepen i između trećeg i četvrtog polustepen. Identičan je raspored i između petog, šestog, sedmog i osmog tona.
Poznajući ovo pravilo i raspored celih i polustepena lako je izvesti dursku skalu za bilo koji tonalitet.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.