Harmonska molska skala

Ako u prirodnu molsku lestvicu ugradimo vođicu dobijemo skalu koja se zove harmonski mol. To se postiže tako što se sedmi stupanj prirodne molske skale povisi za polustepen.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.