Jonski modus

Izvodeći jonski modus iz C dur skale dovoljno je da od I stepena nanižemo sledećih osam nota koje pripadaju toj skali.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.