Lidijski modus

Izvodeći lidijski modus iz C dur skale dovoljno je da od IV stepena nanižemo sledećih osam nota koje pripadaju toj skali.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.