Melodijska molska skala

Kada od prirodnog mola "napravimo" harmonski (odnosno VII stepen povisimo za poluton) između VI i VII stepena ostane raspon od jednog i po tona. Ako i VI stepen podignemo za pola nastaje melodijski mol.
Ova skala je karakteristična po tome što uzlazno i silazno ne zvuči isto. Silazno se (gledano unatrag) VII pa VI stepen razrešavaju povisilica.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.