Miksolidijska moldurska skala

Nešto slično kao što je harmonska molska skala "prepravljena" u melodijsku molsku tako je i od moldurske nastala miksolidijska moldurska lestvica. Znači, raspon između VI i VII stepena sa jednog i po sveden je na jedan stupanj.
Ova skala je dobila ime baš po tom sniženom šestom stupnju jer je i u miksolidijskom modusu septima mala.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.