Moldurska skala (Harmonski dur)

Ako u durskoj skali VI stepen hromatski snizimo za polustepen dobijamo moldursku skalu (neki je zovu i harmonski dur). E sad obratite pažnju, s obzirom na to da muzička teorija kaže da se taj ton snižava, VI stepen ove skale se ne zove Gis (jer je Gis povišeno G) nego As. Reč je zapravo o istim tonovima, ali ne bi bilo loše da u ovakvim situacijama pravite razliku između njih.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.