Pentatonska durska skala

Pentatonska durska skale potiče i gradi se od durske skale, samo se izostave četvrti i sedmi stepen i to je to. Možda nije ni potrebno da naglašavam da je možete svirati umesto duske skale.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.