Španski frigijski miksolidijski modus

Evo moje omiljene skale. Moram priznati da nisam siguran u njem naziv ali postoji neka logika zašto bi baš ovako mogla da se zove. Kao prvo, flamenko svirači je često koriste dok sviraju. Probajte recimo da improvizujete kroz ovu skalu dok vas neko na drugoj gitari prati u španskom ritmu naizmenično menjajući akorde: E (1-E, 2-H, 3-Gis, 4-E, 5-H, 6-E) i F/E (1-E, 2-H, 3-A, 4-F, 5-C, 6-E). Takođe ova skala ume da zazvuči krajnje istočnjački, samo ako se tako odsvira. Ni u našim krajevima ova skala nije nepoznata. Prepoznaćete je lako u pesmama: "Jovano, Jovanke", "Vranjanski čoček", "Ulazak u harem" i drugim.
Zašto frigijski, zašto miskolidijski? Pa frigijski pretpostavljam zato što ako se modusi izvode iz C dura frigijski počinje iz E, a miksolidijski zato sto je miksolidijski modus uvek nabrajanje neke skale od njenog V stepena. Ova skala je zapravo miksolidijski modus harmonskog mola (naravno iz A). Evo i razloga zašto je ova lestvica obrađena u E tonalitetu.


Šematski prikaza vrata gitare (do XII praga) sa svim tonovima koji pripadaju skali. Crvenim tačkama su obeleženi tonaliteti a crnim ostali tonovi.